HISTORIA INFRASTRUKTURA RELACJE, POŁĄCZENIA TABOR

Rok 1948 na liniach kolejowych Śląska Cieszyńskiego (część III)
odcinek Dziedzice - Zebrzydowice - Piotrowice koło Bogumina (wraz z linią Most Wisła - Czarnolesie - Chybie)
Mateusz Penkala
Jest to trzeci z serii artykułów (część pierwsza, część druga, część czwarta) opisujących sytuację na liniach kolejowych naszego regionu, z perspektywy służbowego rozkładu jazdy (zeszyt 41) ważnego od 9. maja 1948 roku. Wydawnictwo to zawiera interesujące materiały historyczne, takie jak szczegółowe rozkłady jazdy pociągów (zarówno pasażerskich jak i towarowych), rodzaje stosowanych lokomotyw czy wreszcie informacje na temat stałych ograniczeń prędkości. Podział serii artykułów na części jest identyczny z podziałem rozdziałów w służbowym rozkładzie.

Stan techniczny i parametry linii

W pliku z wykazem ostrzeżeń stałych umieszczono wykazy dla linii Dziedzice - Piotrowice oraz Most Wisła podg. - Chybie. Od razu uwagę zwraca nietypowy, trzycyfrowy kilometraż linii do Piotrowic. Jest to „oryginalny” kilometraż liczony z Wiednia, a dokładnie z nieistniejącego obecnie wiedeńskiego dworca Wien Nordbahnhof (pol. Wiedeń Dworzec Północny), od którego rozpoczynała się Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (niem. k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn). Widać zatem, że krótko po wojnie stosowany był „nominalny” kilometraż linii. Do dnia dzisiejszego zresztą, pomimo zmiany kilometraża (obecnie kilometraż liczony jest od Trzebini) na niektórych słupkach hektometrycznych, pod warstwą farby widoczny jest wykuty w kamieniu „oryginalny”, trzycyfrowy kilometraż. Co ciekawe, po czeskiej jak i austriackiej stronie kilometraż Kolei Północnej jest nadal obowiązującym.

Jak wynika z lektury wykazu ostrzeżeń dla linii Dziedzice - Piotrowice, z początkiem obowiązywania omawianego rozkładu jazdy, w stanie ograniczonej używalności były trzy obiekty. Po naniesieniu poprawki konstrukcja prowizoryczna funkcjonowała nadal na dwóch obiektach: w kilometrze 325,297 (most na rzece Iłownicy, na odcinku Dziedzice - Ochodza podg.) oraz w kilometrze 308,200 - 307,700 (most na rzece Wiśle, tuż za przystankiem w Drogomyślu - jadąc w stronę Zebrzydowic). W przypadku tego drugiego obiektu, punktowe ograniczenia prędkości (wpisane zapewne oddzielnie dla poszczególnych torów) zastąpiono odcinkowym i dodano informację, że most prowizoryczny znajduje się na torze objazdowym. Oznacza to, że w tamtym miejscu ze względu na odbudowę jednego z mostów było jednotorowe „wąskie gardło”. Świadczy o tym oddzielne ujęcie Drogomyśla jako posterunku osłonnego w rozkładach jazdy wszystkich pociągów (niezależnie od przystanku osobowego Drogomyśl). Pewną zagadkę stanowi tutaj fakt, że w służbowym rozkładzie, dla wszystkich pociągów przejeżdżających przez ten posterunek (niezależnie od rodzaju pociągu i kierunku jazdy) mamy oznaczenie przejazdu przy semaforze wskazującym sygnał Sr3 (wolna droga ze zmniejszoną prędkością). Oznacza to, że każdy pociąg musiał zjechać na rozjeździe „w bok” aby przejechać ten jednotorowy odcinek. Wynika z tego, że ewentualny tor objazdowy musiał wychodzić poza normalny przebieg linii oraz, że nie było to zwyczajne zamknięcie jednego z torów (wówczas pociągi jadące z jednego z kierunków nie musiałyby jechać na rozjeździe „w bok”). Trudno powiedzieć jak dokładnie poprowadzony był ten objazd, do czasów obecnych nie zachowały się w tamtym miejscu żadne widoczne ślady. Dokładny opis pozostaje więc kwestią otwartą. Podobnie jak wyjaśnienie faktu, że do dnia dzisiejszego każdy z torów w tamtym miejscu biegnie trochę innym rodzajem mostu: tor nr 1 po moście z kratownicą trapezową, tor nr 2 po moście z łukiem.

Z kolei w wykazie dla linii Most Wisła podg. - Chybie znajdujemy, podaną najprawdopodobniej z błędnym kilometrażem, informację o prowizorycznym moście na rzece Iłownicy. Nie działała wówczas również blokada stacyjna w obrębie stacji towarowej w Czarnolesiu.

Dopuszczalna prędkość drogowa dla pociągów osobowych na poszczególnych odcinkach wynosiła:

Most Wisła podg. - Ochodza podg. - 60 km/h
Ochodza podg. - Petrovice u/Boh. - 70 km/h

Dla pociągów towarowych (za wyjątkiem pociągów ekspresowych) na całej trasie dopuszczalna prędkość wynosiła 60 km/h.

W rozkładzie obowiązywał następujący wykaz posterunków (pisownia oryginalna. W nawiasie okrągłym podano tzw. „kilometraż oznaczony na linii”, w nawiasie kwadratowym podano - tam gdzie to było możliwe - współczesny kilometraż):

Dla linii Dziedzice - Petrovice u/Boh.

Dziedzice (326,66) [Czechowice-Dziedzice 46,664]
Ochodza p.odgł. (323,70) [49,600]
Zabrzeg p.o. (321,62) [51,441]
Ligota p.odgł. (320,40)
Czarnolesie p.o. (319,27) [53,791]
Landek p.b. (316,23) [obecnie Bronów podg. 56,800]
Chybie (312,38) [60,772]
Drogomyśl p.b. i p.o. (308,61) [64,730]
Pruchna (303,55) [69,807]
Stawy p.b. (301,20)
Morskie Oko p.b. (298,70)
Zebrzydowice (296,62) [76,374]
Nowy Dwór p.b. (293,30)
Granica Państwa (292,59) [80,662]
Petrovice u/Boh. (290,64)

Dla linii Most Wisła podg. - Chybie:

Most Wisła p.odgł. (359,70) [0,200]
Ochodza p.odgł. (323,70) [2,504]
Czarnolesie tow. (319,27) [7,000]
Chybie (312,38) [13,449]

Legenda:
p.b. - posterunek blokowy
p.odgł. - posterunek odgałęźny (współczesny skrót: podg.)
p.o. - przystanek osobowy


Zaskakująca jest tutaj obecność przystanku osobowego w Czarnolesiu. Pomimo tego, że figuruje w wykazie posterunków (i to niezależnie od stacji towarowej w Czarnolesiu), nie jest ujęty w rozkładzie jazdy żadnego z pociągów (pojawia się jako dostępny w rozkładach jazdy dopiero po 1959 roku).

Do czasów współczesnych, ze względu na zabudowanie na linii samoczynnej blokady liniowej, nie zachował się żaden działający posterunek blokowy. Niejasną sprawą natomiast jest nieistniejący obecnie posterunek odgałęźny Ligota, który znajdował się gdzieś pomiędzy przystankiem Zabrzeg a Czarnolesie. Dokąd umożliwiał on zjazd? Na zdjęciach z początku lat 70. XX wieku (a więc z czasu kiedy wybudowano posterunki odgałęźne Bronów i Bieniowiec) zrobionych w okolicy kilometra 59. linii, widać posterunek dróżniczy, który posadowiono na nieużywanym torze kolejowym. Być może przed 1948 rokiem, w miejscu gdzie znajdował się wspomniany posterunek odgałęźny Ligota, odchodził jakiś dodatkowy tor, który dochodził do okolic dzisiejszego przejazdu kolejowego na ul. Jagodowej. Przypuszczenia te z pewnością wymagają dokładniejszego sprawdzenia. Zastanawiający jest również kilometraż podany dla posterunku odgałęźnego Most Wisła. Jest to kilometraż taki, jaki występował w oznaczeniach na linii kolejowej - w tym przypadku na linii Katowice - Zwardoń. Wartość ta odpowiada kilometrażowi liczonemu z Warszawy przez Koluszki, Częstochowę, Katowice. Nie należy zatem odczytywać tego bezpośrednio (tzn. odległość Most Wisła - Chybie nie wynosiła 47 kilometrów :).

Ruch osobowy

W ruchu osobowym, na omawianej linii kursowało 6 pociągów pasażerskich pośpiesznych (w tym 4 międzynarodowe) i 22 pociągi pasażerskie podmiejskie (w tym 6 międzynarodowych, kursujących do/z Piotrowic). Zestawienie istotnych informacji na ich temat przedstawiono w tabelach 1 - 3.

Tabela 1. Zestawienie informacji o pociągach pośpiesznych na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku (zachowano oryginalną pisownię nazw stacji).
Numer pociągu Odjazd ze stacji początkowej Przyjazd do stacji docelowej Parowóz Masa pociągu Uwagi
102/103 Kraków 19:25 Zebrzydowice 22:00 Ok22 450 ton Wagony 2 i 3 kl.
Kursował przez Trzebinię, Oświęcim.
Brak postojów na odcinku Dziedzice - Zebrzydowice.
Odj. z Dziedzic o 21:18
104/101 Zebrzydowice 9:30 Kraków 11:55 Ok22 450 ton Wagony 2 i 3 kl.
Kursował przez Oświęcim, Trzebinię.
Brak postojów na odcinku Dziedzice - Zebrzydowice.
Przyj. do Dziedzic o 10:07
201 Warszawa 14:30 Paris 11:50 Ok1
lub
Ok22
lub
Ty42
350
lub
450
lub
600
Wagony 1, 2 i 3 kl.
Brak postojów na odcinku Most Wisła - Zebrzydowice.
Przyj. do Zebrzydowic o 22:29
202 Paris Est 18:50 Warszawa 16:43 Ok1
lub
Ok22
lub
Ty42
350
lub
450
lub
600
Wagony 1, 2 i 3 kl.
Brak postojów na odcinku Zebrzydowice - Most Wisła.
Przyj. do Zebrzydowic o 7:52
203 Warszawa 23:25 Wien Süd 20:00 Ok1
lub
Ok22
lub
Ty42
350
lub
450
lub
600
Wagony 1, 2 i 3 kl.
Brak postojów na odcinku Most Wisła - Zebrzydowice.
Przyj. do Zebrzydowic o 7:38
204 Roma 0:15 Warszawa 7:53 (+24h) Ok1
lub
Ok22
lub
Ty42
350
lub
450
lub
600
Wagony 1, 2 i 3 kl.
Brak postojów na odcinku Zebrzydowice - Most Wisła.
Przyj. do Zebrzydowic o 22:30

Interesujących informacji dostarcza dokładna analiza rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych. Podobnie jak to było w przypadku pociągów przekraczających granicę między Cieszynami, również tutaj wprowadzono 1-minutowy postój w punkcie „Granica Państwa, km 292,59”. Postój ten bez wyjątku dotyczy wszystkich pociągów pasażerskich (pośpiesznych jak i lokalnych osobowych) i towarowych. Zresztą postoje stanowiły ważny element kursowania pośpiesznych pociągów międzynarodowych. Te dłuższe miały miejsce po obu stronach granicy. Wynikały one najpewniej z konieczności przeprowadzenia odprawy granicznej i zmiany lokomotywy, ewentualnie przepinania wagonów. Jak to wyglądało w praktyce? Zestawienie prezentuje Tabela 1a

Tabela 1a. Wykaz dłuższych postojów dla pociągów pospiesznych międzynarodowych na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku.
Numer pociągu Stacja docelowa Czas postoju w Zebrzydowicach Czas postoju w Piotrowicach Wybrane dłuższe postoje na trasie
201 Paryż 51' 38' Bogumin 30'
Praga 75'
Stuttgart 45'
202 Warszawa 52' 44' Stuttgart 27'
Praga 175'
Bogumin 25'
203 Wiedeń 40' 45' Bogumin 40'
Przerów 15'
204 Warszawa 45' 44' Przerów 15'
Bogumin 136'

Tabela 2. Zestawienie informacji o pociągach pasażerskich podmiejskich kursujących na odcinku Zebrzydowice - Dziedzice na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku.
Numer pociągu Odjazd ze stacji początkowej Przyjazd do stacji docelowej Parowóz Masa pociągu Uwagi Czas jazdy + postoje [min.]*
2320 Zebrzydowice 4:19 Dziedzice 5:12 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl.
W Pruchnej planowe wyprzedzanie pociągu nr 2078
Postój na p.o. Zabrzeg poniżej 1 minuty.
50 + 3
2321 Dziedzice 5:52 Zebrzydowice 6:43 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl.
W Pruchnej planowe wyprzedzanie pociągu nr 99463
47 + 4
2322/2319 Zebrzydowice 5:47 Bielsko 7:18 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl. 51 + 12
2323 Dziedzice 8:16 Zebrzydowice 9:16 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl.
W Pruchnej planowe wyprzedzanie pociągu nr 2377
51 + 9
2324 Zebrzydowice 8:11 Dziedzice 9:11 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl.
Postój na p.o. Drogomyśl poniżej 1 minuty.
Postój 8 minut w Chybiu.
50 + 10
2325 Dziedzice 10:12 Zebrzydowice 11:06 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl. 50 + 4
2326 Zebrzydowice 11:30 Dziedzice 12:30 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl.
W Pruchnej planowe wyprzedzanie przez pociąg nr 2372 i 8 minut postoju tamże
50 + 10
2327 Dziedzice 15:22 Zebrzydowice 16:17 OKl27 350 ton Z wagonami 3 kl. 51 + 4
2328 Zebrzydowice 16:54 Dziedzice 16:49 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl. 51 + 4
2329 Dziedzice 16:58 Zebrzydowice 17:55 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl. 50 + 7
2330 Zebrzydowice 19:48 Dziedzice 20:48 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl.
Postój 7 minut w Chybiu
50 + 10
2331 Dziedzice 20:01 Zebrzydowice 20:53 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl. 48 + 4
2332 Zebrzydowice 21:08 Dziedzice 22:09 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl.
Postój na p.o. Drogomyśl poniżej 1 minuty.
Postój 5 minut w Chybiu.
54 + 7
2333 Dziedzice 23:20 Zebrzydowice 0:15 Tr203 350 ton Z wagonami 3 kl. 51 + 4
2515/2616 Dziedzice 4:37 Pawłowice Śl. 5:22 Tr203 250 ton Z wagonami 3 kl. 19 + 5
2549/2548A Pawłowice Śl. 18:39 Dziedzice 19:28 Tr203 250 ton Z wagonami 3 kl.
W Chybiu planowe krzyżowanie z poc. nr 816 i 13 minut postoju tamże
Postój na p.o. Zabrzeg poniżej 1 minuty
18
* - dotyczy odcinka Zebrzydowice - Dziedzice

Tabela 3. Zestawienie informacji o pociągach pasażerskich podmiejskich kursujących przez granicę na odcinku Zebrzydowice - Piotrowice, na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku.
Numer pociągu Odjazd ze stacji początkowej Przyjazd do stacji docelowej Parowóz Masa pociągu Uwagi
2341 Zebrzydowice 6:02 Petrovice u/Boh. 6:15 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.
2342 Petrovice u/Boh. 6:33 Zebrzydowice 6:45 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.
2343 Zebrzydowice 15:15 Petrovice u/Boh. 15:28 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.
2344 Petrovice u/Boh. 16:00 Zebrzydowice 16:13 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.
2345 Zebrzydowice 18:30 Petrovice u/Boh. 18:43 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.
2346 Petrovice u/Boh. 19:25 Zebrzydowice 19:38 Tp1 150 ton Z wagonami 3 kl.

Lektura tabel 1-3 pokazuje różnorodność trakcji parowej z jaką mieliśmy do czynienia na omawianej linii w tamtym okresie. Pojawia się aż 6 typów parowozów. Najstarsza seria - Tp1 - wywodząca się z pruskiej serii towarowej, produkowana w latach 1893-1917 prowadziła pociągi Zebrzydowice - Piotrowice. Najpopularniejszą lokomotywą obsługująca pociągi podmiejskie była OKl27 - parowóz polskiej konstrukcji, produkowany w Chrzanowskim Fabloku w latach 1928-1933 (część tych pociągów prowadzona była parowozem serii Tr203, wywodzącym się z amerykańskiej serii S160, która trafiła na PKP w ramach powojennej pomocy UNRRA). W przypadku pociągów pośpiesznych, występowała możliwość prowadzenia składu przez trzy rodzaje lokomotyw (Tabela 1). W zależności od rodzaju lokomotywy różne było przypisane obciążenie. Nie jest wykluczone więc, że w niektórych przypadkach skład prowadziły lokomotywy w trakcji podwójnej.

Co ciekawe, wszystkie pociągi pasażerskie podmiejskie (Tabela 2 i Tabela 3), trasowane były z prędkością maksymalną 60 km/h.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy pociągach pośpiesznych.
W tym miejscu aż prosi się o porównanie ówczesnych czasów jazdy z tymi, które dostępne są obecnie (2014 rok). W Tabeli 4 przedstawiono porównanie pociągu pośpiesznego „Silesia” kursującego pod skrzydłami PKP Intercity, z pociągiem pospiesznym nr 102/103 z 1948 roku.

Tabela 4. Porównanie wybranych parametrów przejazdu na odcinku Kraków - Zebrzydowice dla pociągów z czasów współczesnych z pociągiem pośpiesznym z 1948 roku.
Rok 2014 Rok 1948
Tabor Elektrowóz + wagony Parowóz + wagony
Pociąg Pośpieszny "Silesia" Pośpieszny 102/103
Rozkład jazdy na odcinku
Kraków - Zebrzydowice
Kraków odj. 22:02
Trzebinia 22:56/22:58
Oświęcim 23:36/23:38
Cz.-Dz. 00:31/00:33
Zebrzydowice 01:00
Kraków odj. 19:25
Trzebinia 20:15/20:18
Oświęcim 20:48/20:49
Dziedzice 21:13/21:18
Zebrzydowice 22:00
Czas jazdy + postoje 172 + 6 (razem 178 minut) 146 + 9 (razem 155 minut)
Długość trasy 115 km 115 km
Prędkość handlowa 38,6 km/h 44,5 km/h

Jak wynika jasno z Tabeli 4, oferowany przez kolej po 66 latach czas przejazdu uległ pogorszeniu na omawianym odcinku. Gdyby wziąć pod uwagę tylko odcinek Kraków - (Czechowice-) Dziedzice, sytuacja wygląda jeszcze gorzej dla współczesnej oferty (dokładne wyliczenia pozostawiam Czytelnikowi).

Ruch towarowy

Poniżej, w Tabeli 5 przedstawiono maksymalne dopuszczalne obciążenia i ilość osi dla pociągów towarowych kursujących tą trasą. Rozkład podaje te wartości dla dwóch typów parowozów: Ty2 oraz Ty45.

Tabela 5. Dopuszczalne obciążenia i maksymalne długości dla pociągów towarowych na linii Dziedzice - Zebrzydowice - Piotrowice na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku.
Seria parowozu Największe obciążenie
(w tonach)
Maksymalna ilość osi
W kierunku parzystym W kierunku nieparzystym W kierunku parzystym W kierunku nieparzystym
Ty2 1500 1500 150 150
Ty45 1500 1800 150 150

Wyjątkiem były szybkie pociągi towarowe (określane jako przesyłkowo - ekspresowe, stosunkowo lekkie bo z obciążeniem maks. 500 ton), prowadzone parowozami serii Tr203.

W rozkładzie dla omawianej linii wyróżniono aż cztery kategorie pociągów: „przesyłkowo-ekspresowy”, „pośpieszny”, „dalekobieżny” i „zbiorowy”. Szczegółowe informacje dotyczące tych pociągów przedstawiono w Tabeli 6. Oprócz wyżej wymienionych, w osobnych tabelach rozkładu umieszczono grupy pociągów kursujących w stałych relacjach. Grupy te omówiono w dalszej części artykułu.

Tabela 6. Zestawienie informacji o pociągach towarowych dla linii Dziedzice - Zebrzydowice - Piotrowice na podstawie służbowego rozkładu jazdy ważnego od 9 maja 1948 roku.
Numer pociągu Odjazd ze stacji początkowej Przyjazd do stacji docelowej Lokomotywa/
kategoria
Uwagi
8154 Zebrzydowice 12:30 Warszawa Gł. Tow. 6:20 Tr203/
przesyłkowo-ekspresowy (na linii Katowice - Zebrzydowice dodatkowy)
Bez postojów na odc. Zebrzydowice - Dziedzice (czas jazdy 54')
Dłuższe postoje:
Dziedzice 20'
Katowice Rozrz. 47'
8453 Warszawa Gł. Tow. 16:25 Zebrzydowice 10:50 Tr203/
przesyłkowo-ekspresowy (na linii Katowice - Zebrzydowice dodatkowy)
Na odc. Dziedzice - Zebrzydowice postój tylko w Chybiu
(czas jazdy 70')
Dłuższe postoje:
Katowice Rozrz. 58'
Dziedzice 35'
99464/99463 Gdynia 1:25 Czeski Cieszyn 10:35 Ty2/
pośpieszny
Dłuższe postoje:
Tarnowskie Góry 129'
Katowice Rozrz. 61'
Dziedzice 39'
Chybie 33'
Zebrzydowice 154'
9996/9997 Czeski Cieszyn 14:30 Gdynia 23:28 Ty2/
dalekobieżny
Dłuższe postoje:
Zebrzydowice 313'
Pruchna 12'
Chybie 10'
Dziedzice 40'
Katowice Rozrz. 61'
Tarnowskie Góry 129'
9488/9489 Gdynia 14:20 Zebrzydowice 1:06 Ty2/
dalekobieżny
Kurs przez stację w Czarnolesiu.
Dłuższe postoje:
Tarnowskie Góry 65'
Katowice Rozrz. 76'
Dziedzice 34'
Czarnolesie 17'
9988/9989 Zebrzydowice 2:54 Gdynia 20:10 Ty2/
dalekobieżny
Dłuższe postoje:
Chybie 19'
Dziedzice 58'
Katowice Rozrz. 225'
Tarnowskie Góry 71'
99465 Zebrzydowice 9:35 Piotrowice 10:00 Ty2/
pośpieszny (dodatkowy)
99466 Piotrowice 17:51 Zebrzydowice 18:10 Ty2/
pośpieszny (dodatkowy)
9492/9493 Przemyśl 10:00 Piotrowice 14:06 Ty2/
dalekobieżny
Bez postojów na odc. Dziedzice - Zebrzydowice.
Dłuższe postoje:
Dziedzice 73'
Zebrzydowice 226'
9390/9391 Piotrowice 18:48 Przemyśl 13:07 Ty2/
dalekobieżny
Bez postojów na odc. Zebrzydowice - Dziedzice.
Dłuższe postoje:
Zebrzydowice 192'
Dziedzice 32'
2370 Cieszyn 4:26 Dziedzice 11:30 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Goleszów 220'
Skoczów 39'
Chybie 52'
2371 Dziedzice 20:30 Cieszyn 1:34 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Chybie 85'
Skoczów 49'
Goleszów 58'
2372 Zebrzydowice 10:53 Dziedzice 14:45 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Pruchna 50'
Chybie 73'
Czarnolesie 21'
2373 Dziedzice 4:23 Zebrzydowice 8:45 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Czarnolesie 15'
Chybie 128'
Pruchna 36'
2374 Cieszyn 16:40 Dziedzice 0:45 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Goleszów 50'
Skoczów 67'
Chybie 235'
2375 Dziedzice 10:25 Cieszyn 15:24 Ty2/
zbiorowy
Dłuższe postoje:
Chybie 62'
Skoczów 27'
Goleszów 95'

Uwagę zwracają lekkie i szybkie pociągi ekspresowe - wytrasowane z największą szybkością spośród wszystkich pociągów towarowych: 60 km/h. Wszystkie pozostałe pociągi towarowe na omawianym odcinku były trasowane z największą prędkością 50 km/h. Z racji dużego ruchu na linii, siłą rzeczy pociągi towarowe miały wyznaczone długie czasy postojów na niektórych stacjach (niekiedy po kilkaset minut).

W osobnej części rozkładu jazdy, w tabelarycznych rozkładach jazdy ujęto osobno pociągi towarowe kursujące na następujących trasach:

Gliwice Rozrz. - Kochłowice/Wawel - Katowice Ligota - Tychy - Most Wisła podg., - Chybie/Czarnolesie - Zebrzydowice

Ciekawostką są pociągi kursujące do/z nieistniejącej już obecnie KWK Walenty-Wawel w Rudzie Śląskiej.

Jaworzno/Brzeszcze - Dziedzice - Chybie/Czarnolesie - Zebrzydowice

Knurów/Giwice Rozrz. - (Makoszowy - Katowice Ligota/KWK Dębieńsko - Jaśkowice Śl.) - Tychy - Most Wisła podg. - Chybie - Zebrzydowice

Nowy Bytom - Chebzie - (Katowice Rozrz. - Katowice Ligota/Siemianowice Śl. - Szopienice Płn.) - Tychy - Most Wisła podg. - Ochodza podg. - Chybie/Czarnolesie - Zebrzydowice

Tarnowskie Góry - Bytom - Chorzów - Katowice Rozrz. - Katowice Ligota - Most Wisła podg. - Ochodza podg. - Chybie/Czarnolesie - Zebrzydowice

Żurawica - Kraków Płaszów - Trzebinia - Oświęcim - Dziedzice - Chybie/Czarnolesie - Zebrzydowice

Pociągi zdawcze kursujące na trasie Zebrzydowice - Granica Państwa - Piotrowice

Uwagę zwraca liczba pociągów zdawczych przewidzianych do kursowania przez granicę (przeszło 40 par pociągów!); w każdym przypadku z obowiązkowym, jednominutowym postojem na granicy. W przypadku większości pozostałych pociągów widać, że linia przez stację towarową w Czarnolesiu pełniła dla nich raczej rolę alternatywy dla mocno obciążonej linii Dziedzice - Zebrzydowice.

Bogactwo relacji pociągów towarowych i pasażerskich jak i mnogość ich kategorii świadczy o ważnej roli jaką pełniła wówczas linia kolejowa Dziedzice - Zebrzydowice. Niektóre z wątków poruszonych w artykule niewątpliwie wymagają głębszego zbadania, ale pozwalają spojrzeć z ciekawej perspektywy na tę magistralną linię.

Dostępna kolejna, ostatnia już część część tej serii artykułów, pt.: „Linia Bielsko - Cieszyn”
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony