Zabrzeg Czarnolesie
stacja towarowaStacja towarowa w Czarnolesiu została otwarta w roku 1927, a jej pierwszym naczelnikiem był Franciszek Włodek. Zabudowania istniejące dziś po północnej stronie linii 93 są tylko częścią planowanego kompleksu. Plany z czasów II wojny światowej przewidywały budowę stacji również na południe od dzisiejszej magistrali kolejowej łączącej Zebrzydowice z Trzebinią.

Zabrzeg Czarnolesie jest stacją rozrządową, gdzie rozrząd wagonów odbywa się grawitacyjnie z górek rozrządowych.

Składa się z czterech głównych części:
- grupa przyjazdowa (rejon „ZCA”) - złożona z 10 torów,
- grupa odjazdowa (rejon „ZCB”) - złożona z 10 torów,
- część rozrządowa - złożona z 40 torów. Zestawia się tam składy zarówno kierunkowo w składy liniowe (wielogrupowe) jak i zgodnie z przeznaczeniem tych samych typów wagonów pod składy wahadłowe,
- grupa tranzytowa (w skrócie „TR”) - złożona z czterech torów. Jest przeznaczona do przyjmowania składów tranzytujących przez stację celem wymiany m.in. drużyny trakcyjnej lub lokomotywy.

Na stacji znajdują się dwa rejony górek rozrządowych. Pierwsza położona jest między grupą przyjazdową a częścią rozrządową i posiada dwie górki rozrządowe. Za hamowanie wagonów z tej górki do części rozrządowej odpowiadają cztery hamulce szynowe i jeden grzybkowy. Druga (obecnie nieużywana) położona jest między grupą odjazdową a częścią rozrządową i odpowiadała za dodatkowy rozrząd wagonów do lokalnych pociągów towarowych.

Ponadto istnieje tu wagonownia naprawiająca wagony towarowe. Prace naprawcze wykonuje podmiot PKP Cargotabor Sp. z o.o.

Obecnie z racji złego stanu części torowisk stacyjnych tory są zamknięte, co skutkuje czasem m.in. brakiem możliwości sprawnych przyjęć, rozrządu oraz wyprawiania składów towarowych.

Na stacji pracują dwie lokomotywy manewrowe serii SM42 (typ 6D bądź obecnie częściej w wersji zmodernizowanej - typ 6Dg) własności PKP CARGO S.A. Jeszcze w latach 80. zeszłego wieku było to 5 lokomotyw manewrowych (serii SM41 i SM42). Lokomotywy tej serii obsługą również lokalne pociągi towarowe zdawcze i zdawczo-manewrowe.

Na Śląsku Cieszyńskim stacja obsługuje pociągami towarowymi rejon obejmujący stacje Cieszyn Marklowice, Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Zebrzydowice, Bielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała Komorowice oraz Czechowice-Dziedzice Południowe, poza tym również obszar Czech, Słowacji oraz Austrii.

Odpowiedzialna jest również za przygotowanie i formowanie w składy wahadeł próżnych wagonów - węglarek zwykłej (serii głównie Eaos, Eas) i specjalnej budowy (samowyładowcze wagony „Talboty” serii Fals i Falns) pod załadunek węgla kamiennego oraz koksu w śląskich kopalniach i koksowniach. Zestawia ona wahadła rudowe kierowane pod przeładunek rudy żelaza z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe na wschodniej granicy Polski (stacje Medyka i Małaszewicze) jadącej do czeskich hut w Trzyńcu i Ostrawie (wagony węglarki budowy specjalnej o charakterystycznych niskich burtach - serii Eams i Eamos).

Dla zapewnienia równowagi ilości wagonów próżnych w głównych śląskich stacjach towarowych tj. Tarnowskie Góry, Rybnik Towarowy, Jaworzno Szczakowa oraz Łazy przeznaczonych pod załadunki w ich rejonach po dyspozycjach wydanych przez zakłady lub centralę PKP CARGO S.A. stacja uruchamia pociągi liniowe (w nomenklaturze PKP PLK S.A. o skrócie "TL") lub próżne masowe („TM”) do i z ww. stacji. Pociągi towarowe międzywęzłowe na terenie Górnego Śląska prowadzą w składzie również pojedyncze wagony ładowne i grupy ładownych wagonów przeznaczone zazwyczaj w powyższych stacjach do sformowania w dalszych pociągach towarowych liniowych lub pospiesznych o podwyższonym standardzie prędkości technicznej („TP”).

Do stacji celem oględzin technicznych (i ewentualnych napraw) oraz dalszych dyspozycji spływają obecnie (stan na sierpień 2015) próżne wagony z jej rejonu ciążenia tj. ze stacji Bielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała Wschód, Bielsko-Biała Leszczyny, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice Południowe, Pszczyna, Skoczów, Żywiec oraz przez stacje Cieszyn Marklowice oraz Zebrzydowice przeważnie z terytorium Czech, Słowacji oraz Austrii. Sprawne wagony próżne zwykle kierowane są na rozrząd, gdzie następnie zestawia się je w składy wahadłowe i liniowe zgodnie kierunkiem lub relacją ich jazdy (bądź dyspozycji przesłania).

Jeszcze w latach 80. zeszłego wieku na stacji zestawiano i wyprawiano pociągi towarowe znaczenia lokalnego i miejscowego (pociągi zdawcze i zbiorowe - o oznaczeniu w rozkładach jazdy „TK”) do stacji i bocznic położonych (oprócz wyżej wymienionych) na Śląsku Cieszyńskim takich jak: Pierściec, Wisła Uzdrowisko, Wisła Obłaziec, Ustroń, Goleszów, Ustroń Polana, Chybie, Pruchna, Cieszyn Mnisztwo, natomiast przez stację Bielsko-Biała Główna wagony towarowe docierały do stacji i ładowni Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica oraz Grodziec Śląski. Zmiana systemu gospodarczego pod koniec lat 80. zeszłego wieku, skutkująca przerzuceniem się towarowego ruchu rozproszonego na samochody ciężarowe oraz likwidacja wielu zakładów pracy zmniejszyła znacznie ruch składów towarowych zdawczych i zbiorowych z tej stacji. Do 2009 roku kursował pociąg zdawczy do stacji Goleszów (a do ok. 2006 wydłużony do Ustronia pod załadunek drewna). Obecnie pociąg zdawczy kończy swój bieg w Skoczowie.

Dla dowozu pracowników do stacji w 1959 roku został otwarty przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie. Dla zapewnienia zaplecza socjalnego w stacji znajdowała się stołówka. W latach 70. zeszłego wieku z powodu mniejszej mechanizacji pracy na stacji funkcjonowało więcej posterunków zwrotniczych. Przy grupie odjazdowej nadawano na rampach płody rolne.

Ze stacji mogą obecnie korzystać przewoźnicy z grupy PKP S.A. Znajduje się tu kasa towarowa spółki PKP CARGO S.A. Stacja jest obsługiwana lokomotywami z lokomotywowni Czechowice-Dziedzice. Za rozrząd i prowadzenie ruchu na stacji odpowiadają pracownicy PKP PLK S.A.

Położona jest na wysokości 259 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Zaktualizowano 23 sierpnia 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony