Cieszyn Marklowice
stacja
Brak kas biletowych lub kasy nieczynneMarklowitz (1914-1921) Marklovice (1921-1931) Marklowice (1934-1939) Marklowitz (1939-1945) Marklowice (1945-1985) Cieszyn Marklowice (1985-)

Stacja z budynkiem stacyjnym mieszczącym kasy, poczekalnię i mieszkania pracowników kolei na piętrze, została oddana do użytku 1 września 1914 roku, kiedy to uruchomiono budowaną od roku 1911 linię z Kończyc (obecnie Ostrava-Kunčice) przez Suchą do stacji w Cieszynie (obecnie stacja Český Těšín). Przebiegała ona m.in. przez most na Olzie, który znajdował się w pobliżu stacji Marklowice. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 na część czechosłowacką i polską stacja znalazła się po stronie polskiej, ale linia, na której się znajdowała należała do kolei czechosłowackich. W związku z tym kursowały tu tranzytowe pociągi czechosłowackie ze stacji Český Těšín do Suchej czy Kończyc (kursujące jeszcze w roku 1925), natomiast nie docierały żadne pociągi ze strony polskiej. Odcinek tej linii został następnie wykupiony przez PKP w związku z budową linii 90 do Zebrzydowic, most został wysadzony przez polskich saperów, a koleje czechosłowackie wybudowały w roku 1931 łącznicę linii 320 i 321 w okolicach przystanku w Kocobędzu, co umożliwiło rezygnację z prowadzenia pociągów tranzytowych. Stacja została ponownie włączona do ruchu w roku 1934, kiedy otwarto linię z Cieszyna do Zebrzydowic (i dalej do Moszczenicy).

W roku 1962 w pobliżu stacji rozpoczęto budowę Cieszyńskiej Fabryki Farb i Lakierów (Polifarb Cieszyn, obecnie PPG Polifarb Cieszyn SA), gdzie uruchomiono produkcję w roku 1968. Powstała też wówczas bocznica zakładowa odgałęziająca się przed stacją od strony Zebrzydowic i rozbudowano samą stację dobudowując dwa tory stacyjne, dodatkowy peron oraz kładkę dla pracowników fabryki wiodącą ze stacji wprost do zakładu (zlikwidowana w roku 2006).

Obecnie stacja posiada dwa niskie perony (czynny jest tylko drugi - wyspowy) i cztery tory - trzy główne zelektryfikowane oraz załadunkowo-wyładunkowy o długości 57 metrów biegnący dawniej do wyburzonego w roku 2016 magazynu stacyjnego z rampą. Na stacji Cieszyn Marklowice nastawnia dysponująca CML wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe, sygnalizację świetlną i przekaźnikową półsamoczynną blokadę liniową dwukierunkową typu EAP obsługiwaną przez dyżurnego ruchu. Znajduje się tu także posterunek stwierdzania końca pociągu (Skp) wyposażony w przycisk stwierdzenia końca pociągu obsługiwany przez zwrotniczego. Kasy biletowe i ekspedycja towarowa mieszczące się dawniej w budynku stacyjnym są nieczynne.

Położona jest na wysokości 256 m n.p.m.

Schemat stacji

Tablica przyjazdów

Tablica odjazdów

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-