Bielsko-Biała Wapienica
stacjaLobnitz (1888-1921) Wapienica (1921-1939) Lobnitz (1939-1945) Wapienica (1945-1979) Bielsko Biała Wapienica (1979-2015) Bielsko-Biała Wapienica (2015-)

Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskim 10 stycznia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Pierwsza stacja na linii 190 za Bielskiem, uruchomiona w roku 1888. Oddano wówczas do użytku budynek dworca o architekturze charakterystycznej również dla innych obiektów stacyjnych linii (i identyczny w budowie np. z dworcem w Jaworzu Jasienicy) mieszczący ogrzewaną poczekalnię, kasę biletową, pomieszczenia obsługi oraz mieszkanie na piętrze. W pobliżu wybudowano również ceglany budynek mieszczący mieszkanie dróżnika (w kolejnych latach dobudowano do niego magazyny) oraz szalety.

Po roku 1945 w okolicy stacji powstało kilka dużych zakładów takich jak: Fabryka Pił i Narzędzi, Gestind Poland (dawniej FSM Zakład nr 10; zakład ten posiada nawet swoją bocznicę, zaprzestano jednak jej użytkowania na początku lat 90. - tor jest jednak nadal kompletny, a na terenie zakładu jest jeszcze suwnica, świadcząca o tym, że niegdyś było to miejsce intensywnie eksploatowane), a także Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Allen” (zakład zamknięty w roku 2003), Bielskie Zakłady Futrzarskie „Beskidiana” (zakład ostatecznie zlikwidowany w roku 2008), czy Fabryka Domów, co czyniło ze stacji w Wapienicy swego czasu bardzo uczęszczane miejsce. Niestety wraz z transformacją ustrojową i upadkiem części okolicznych zakładów zmniejszyło się jej znaczenie, szczególnie w zakresie przewozów towarowych. Należy jednak podkreślić, że i obecnie jej lokalizacja jest korzystna ze względu na liczną zabudowę mieszkaniową i sąsiedztwo kilku zakładów przemysłowych.

Pojedynczy niski peron wyspowy z nawierzchnią bitumiczną ma długość 155 metrów i został wybudowany podczas elektryfikacji linii w roku 1983. Ze względu na niewielką szerokość nie zamontowano na nim wiaty przystankowej.

24 kwietnia 2003 roku zlikwidowano kasę biletową (stacja posiadała kasę towarową i pasażerską), niedługo potem w tym samym roku zamknięto poczekalnię. Na piętrze budynku stacji znajdowało się mieszkanie, na parterze nieczynna poczekalnia, połączona z nastawnią BBW i pomieszczeniem dyżurnego ruchu. W pomieszczeniu tym znajduje się pulpit kostkowy, który pozwalał na nastawianie przebiegów dla pociągów. Od początku 2008 roku nastawnia została wyposażona w sterowanie rogatkami na dwóch przejazdach między Wapienicą a Jaworzem oraz w monitory LCD umożliwiające obserwację przejazdów. Obraz z wszystkich ośmiu kamer był rejestrowany na dysku twardym komputera i przechowywany przez 6 dni. Dodatkowo po obu stronach stacji znajdują się posterunki stwierdzania końca pociągu Skp A (od strony Bielska) i Skp H (od strony Jaworza), skąd zamykane były rogatki na ruchliwych przejazdach z ulicą Regera (Skp A) oraz Międzyrzecką (Skp H). Posterunki te, status „zwrotniczych” otrzymały w okolicach roku 2000. Wcześniej były to zwyczajne posterunki dróżnicze.

Po opuszczeniu mieszkania w dawnym budynku dworcowym rozpoczęła się jego dewastacja, której uległy również niedozorowane posterunki.

Po przeciwnej stronie budynku dworcowego obok placu ładunkowego do drugiej połowy lat 90. znajdowała się waga wagonowa (obecnie siedziba składu opałowego). Obok dworca istnieją również baraki mieszczące dawniej warsztaty terenowych monterów zabezpieczeń kolejowych, w których urzędowało dwóch „zabezpieczeniowców”.

W roku 2021 przejazd kolejowy na starym przebiegu ulicy Międzyrzeckiej został przekształcony w przejście dla pieszych. Przy dworcu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej „Dworcowa PKP Wapienica” obsługujący kierunki: Osiedle Złote Łany oraz ATH Błonia.


Znajdują się tutaj semafory świetlne (od roku 1973 - wcześniej funkcjonowały kształtowe), również tarcze manewrowe świetlne. Stacja posiada cztery tory, w tym trzy główne zelektryfikowane.

Jadąc w kierunku Jaworza od stacji odgałęzia się bocznica do składu paliw, swego czasu uczęszczana regularnie przez składy z cysternami, jednak od 2004 roku przestała być w ogóle używana, a w kolejnych latach rozebrano jej fragmenty. Ruch towarowy do składu opałowego zawieszono na początku 2010 roku.

Planowane jest pozostawienie tej stacji w dotychczasowym miejscu w ramach projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”. W wersji podstawowej zaplanowano pozostawienie jednego toru, wraz z torem do rampy towarowej i peronu długości 100 metrów (wraz pozostawieniem rezerwy terenowej pod dalsze 50 m peronu). W prawie opcji tej inwestycji zaplanowano dwa zelektryfikowane tory mijankowe (wraz z rozjazdem w kierunku rampy) oraz peron wyspowy (wysokość nad główkę szyny 0,76 m oraz o długości 150 m). Sterowanie tą stacją ma zostać przeniesione do Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Skoczów, co będzie wiązało się z likwidacją sterowania nią i okolicznymi przejazdami przez dotychczasowe posterunki.

Ze stacji wiedzie szlak turystyczny na Błotny (Błatnią) - 917 m n.p.m. ( 3 h).

Położona jest na wysokości 352,7 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na czerwiec 2007)

Na mapie ↴


Zapowiedzi:

Osobowy do Cieszyna, kolejowa komunikacja autobusowa (rok 2008)

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 25 maja 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-