Bielsko-Biała Wapienica
stacja
Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskimLobnitz (1888-1921) Wapienica (1921-1939) Lobnitz (1939-1945) Wapienica (1945-1979) Bielsko Biała Wapienica (1979-2015) Bielsko-Biała Wapienica (2015-)

Pierwsza stacja na linii 190 za Bielskiem, uruchomiona w roku 1888. Oddano wówczas do użytku budynek dworca o architekturze charakterystycznej również dla innych obiektów stacyjnych linii (i identyczny w budowie np. z dworcem w Jaworzu Jasienicy).

Stacja ma dobrą lokalizację m.in. ze względu na sąsiedztwo kilku zakładów takich jak: Fabryka Pił i Narzędzi, Gestind Poland (dawniej FSM Zakład nr 10; zakład ten posiada nawet swoją bocznicę, zaprzestano jednak jej użytkowania na początku lat 90. - tor jest jednak nadal kompletny, a na terenie zakładu jest jeszcze suwnica, świadcząca o tym, że niegdyś było to miejsce intensywnie eksploatowane), a dawniej także Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Allen” (zakład zamknięty w roku 2003), Bielskie Zakłady Futrzarskie „Beskidiana” (zakład ostatecznie zlikwidowany w roku 2008), czy Fabryka Domów. Takie zagęszczenie zakładów pracy czyniło ze stacji w Wapienicy swego czasu bardzo uczęszczane miejsce. Niestety wraz z transformacją ustrojową i upadkiem części okolicznych zakładów zmniejszyło się znaczenie stacji.

Pojedynczy peron wyspowy ma długość 155 metrów.

24 kwietnia 2003 roku zlikwidowano kasę biletową (stacja posiadała kasę towarową i pasażerską), niedługo potem w tym samym roku zamknięto poczekalnię. Na stacji nie ma też żadnych ławek - wszystko zostało zabrane, zapewne w obawie przed zbieraniem się podejrzanego towarzystwa. Na piętrze budynku stacji znajduje się mieszkanie, na parterze nieczynna poczekalnia, połączona z nastawnią BBW i pomieszczeniem dyżurnego ruchu. W pomieszczeniu tym znajduje się pulpit kostkowy, który pozwala na nastawianie przebiegów dla pociągów. Od początku 2008 roku nastawnia jest wyposażona w sterowanie rogatkami na dwóch przejazdach między Wapienicą a Jaworzem oraz w monitory LCD umożliwiające obserwację przejazdów. Obraz z wszystkich ośmiu kamer jest rejestrowany na dysku twardym komputera i przechowywany przez 6 dni. Dodatkowo po obu stronach stacji znajdują się posterunki stwierdzania końca pociągu Skp A (od strony Bielska) i Skp H (od strony Jaworza), skąd zamykane są rogatki na ruchliwych przejazdach z ulicą Regera (Skp A) oraz Międzyrzecką (Skp H). Posterunki te, status „zwrotniczych” otrzymały w okolicach roku 2000. Wcześniej były to zwyczajne posterunki dróżnicze.
Po przeciwnej stronie budynku stacyjnego znajdowała się waga (obecnie siedziba składu opałowego). Obok stacji istnieją również baraki mieszczące warsztaty TMZ, w których urzędowało dwóch „zabezpieczeniowców”. Nieopodal tych baraków znajduje się zarośnięta obecnie rampa.

Znajdują się tutaj semafory świetlne (od roku 1973 - wcześniej funkcjonowały kształtowe), również tarcze manewrowe świetlne. Stacja posiada cztery tory, w tym trzy główne zelektryfikowane i jeden peron wyspowy (wybudowany podczas elektryfikacji linii w latach 80. XX wieku).

Jadąc w kierunku Jaworza od stacji odgałęzia się bocznica do składu paliw, swego czasu uczęszczana regularnie przez składy z cysternami, jednak od 2004 roku przestała być w ogóle używana. Ruch towarowy do składu opałowego zawieszono na początku 2010 roku.

Ze stacji wiedzie szlak turystyczny na Błotny (Błatnią) - 917 m n.p.m. przez Palenicę ( 3 h).

Położona jest na wysokości 353 m n.p.m.

Schemat stacji

10 stycznia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Na mapie ↴


Zapowiedzi: KKA

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-