Bielsko-Biała Osiedle Stare Bielsko
przystanek osobowyObiekt nieczynny w ruchu pasażerskim Przystanek planowany do budowy

Przewidywany do budowy nowy przystanek kolejowy znajdowałby się w Bielsku-Białej na linii nr 190 w rejonie przejazdu z ulicą Otwartą w okolicy wiaduktu kolejowego nad ulicą gen. Władysława Andersa. Dokładna jego lokalizacja będzie wskazana w projekcie budowlanym. Będzie on obsługiwał potoki pasażerskie ze stale rozwijającej się okolicy jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, a także skomunikowanie z komunikacją miejską (przystanki „Sobieskiego Piastów Śląskich” oraz „Andersa Stare Bielsko"”). Linie komunikacyjne prowadzą m.in. do Mazańcowic, Wapienicy, Osiedla Sarni Stok, Mikuszowic Śląskich (stan na 2023 rok).

Został zaproponowany do budowy przez osoby działające wokół portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego w ramach działania „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”, a następnie został zaakceptowany przez zamawiającego (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”) w 2021 roku i przekazany do realizacji w ramach tej inwestycji. Planowany jest do budowy peron o długości 150 m (w podziale na 100 metrów nowej długości peronu oraz przygotowania rezerwy terenowej 50 metrów na jego ewentualne wydłużenie w prawie opcji) i wysokości nad główkę szyny 0,76 m.

Przystanek będzie się znajdować na wysokości 330 m n.p.m.

Na mapie ↴


Opublikowano 25 maja 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-