Bielsko-Biała Górne
przystanek osobowyBielitz-Obervorstadt (1914-1916) Bielitz Obervorstadt (1917-1921) Bielsko Górne Przedmieście (1921-1936) Bielsko Górne (1936-1939) Oberbielitz (1939-1943) Bielitz Oberstadt (1943-1945) Bielsko Górne (1945-1956) Bielsko Biała Górne (1956-2015) Bielsko-Biała Górne (2015-)

Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskim 10 stycznia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Przystanek osobowy na Górnym Przedmieściu Bielska uruchomiony został w sobotę 30 maja 1914 roku.

Jego jedyny peron usytuowany jest na łuku. Na jego terenie znajduje się budynek, w którym mieściła się niegdyś kasa i poczekalnia (zamknięte pod koniec lat 90.) oraz pomieszczenie dróżnika, z którego zamykał on rogatki na przejeździe z ulicą Wita Stwosza. Posterunek dróżniczy został zlikwidowany 17 grudnia 2008 roku, a co za tym idzie tamtejszy przejazd zmienił kategorię z A na B. Zabudowano na nim samoczynną sygnalizację przejazdową z półrogatkami, osłoniętą z obu stron tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi. Przejazd monitorowany jest również przez cztery kamery. Na przystanku znajdowały się megafony do zapowiadania pociągów, z których co ciekawe pociągi nie były zapowiadane na miejscu tylko z nastawni na stacji Bielsko-Biała Główna. Zapowiadane były wyłącznie pociągi wyjeżdżające ze stacji Bielsko-Biała Główna.

Sam budynek ucierpiał w czasie zamknięcia odcinka Bielsko - Jaworze w 2006 roku, w czasie budowy obwodnicy zachodniej miasta - został osprejowany, wybito okna, zdewastowano wnętrze dawnej poczekalni oraz pomieszczenie dróżnika, a w kolejnych latach proces dewastacji przebiegał (i przebiega) nadal.

Obok budynku znajdują się toalety, od dawna nieużywane i również zdewastowane. Niegdyś sporo ludzi jeździło tutaj do pracy w pobliskim Bezalinie, do szpitala czy też do szkoły samochodowej i byłego urzędu wojewódzkiego. Na peronie o długości 165 metrów (zbudowanym w roku 1942) i w czynnej niegdyś poczekalni znajdowały się ławki. W pomieszczeniu do dyspozycji podróżnych był też piec kaflowy, który pozwalał ogrzać się w zimie (żeliwne drzwiczki tego pieca zostały wyrwane i skradzione przez złomiarzy w czasie zamknięcia odcinka Bielsko - Jaworze w 2006 roku. Ich łupem padły również metalowe elementy maszyny do sprzedaży biletów kartonikowych).

Przystanek planowany jest do przeniesienia w rejon przejazdu z ulicą Listopadową ramach projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”.

Położony jest na wysokości 324,1 m n.p.m.

Na mapie ↴


Zapowiedzi:

Pociąg osobowy do Cieszyna, kolejowa komunikacja autobusowa (rok 2008)
Pociąg osobowy do Czeskiego Cieszyna (rok 2008)
Pociąg osobowy do Cieszyna (rok 2008)
Pociąg towarowy (rok 2008)

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 9 lutego 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-