Bażanowice
przystanek osobowy
Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskimBazanowitz (1895-1921) Bażanowice (1921-1939) Bazanowitz (1939-1945) Bażanowice (1945-)

Głównym powodem trasowania w 1888 roku linii kolejowej z Bielska do Frydka w rejonie Bażanowic była rzeźba terenu i konieczność w miarę łagodnego poprowadzenia opadającej trasy z Goleszowa w kierunku Cieszyna (różnica wysokości to 65 metrów między tymi stacjami) oraz przybliżenie się do tej rolniczej wsi (jednakże bez zbytniego zbliżenia się do jej centrum, gdzie płynęła rzeka Bobrówka, co spowodowałby nadmierne wydłużenie linii i konieczność wybudowania wysokich nasypów). Przystanek kolejowy został zaproponowany do budowy w optymalnym ówcześnie miejscu - przy drodze z centrum wsi do Dzięgielowa. Przebieg linii kolejowej oraz lokalizacja przystanku spowodowała zmianę przebiegu w tym rejonie obecnej ulicy Pawła Stalmacha na bardziej krętą.

Uruchomiony 10 maja 1895 roku jednoperonowy przystanek posiadał niewielki ceglany budynek dworcowy z poczekalnią i kasą, a w pobliżu zlokalizowany był przejazd kolejowy. Obok niego powstał (istniejący do dziś) budynek dróżnika bądź obchodowego (toromistrza). W okresie międzywojennym zlokalizowano tu punkt początkowy czarnego pieszego szlaku turystycznego na Czantorię Wielką przez Dzięgielów, przeniesiony później w okolicę stacji w Goleszowie. Przy przystanku kolejowym powstała restauracja Józefa Kożusznika, która dzięki budowie przy niej sali widowiskowej stała się centrum życia społecznego i kulturalnego Bażanowic.

Po II wojnie światowej peron przeniesiono na drugą stronę przejazdu kolejowego. Pod koniec lat 70. XX wieku na zachód od pierwotnych zabudowań (w kierunku Cieszyna) wybudowano nowy niski peron z nawierzchnią z płyt chodnikowych o długości 179 metrów, szerokości 2 metrów i budynek dworcowy. Znajdowała się tu poczekalnia, kasa biletowa (do końca jej istnienia były tu sprzedawane bilety kartonowe) i stanowiska obsługi dwóch przejazdów przy ulicach Stalmacha i Spokojnej (rogatki obsługiwane ręcznie za pomocą korb - zlikwidowane około roku 2003). Wówczas na przejazdach ustawiono ograniczenia prędkości do 20 km/h (dzięki budowie sygnalizacji przejazdowej w tej pierwszej lokalizacji zniknęły one w roku 2008).

Dzięki temu, że w starym domku dróżnika mieszkali byli pracownicy kolei opuszczony „nowy” budynek dworcowy przystanku bardzo długo opierał się dewastacji, która jednak rozpoczęła się około roku 2005 i szybko postępowała. Ostatecznie zdewastowany budynek rozebrano w listopadzie 2009 roku i od tej pory przystanek nie posiadał żadnej infrastruktury peronowej - brak było nawet tablicy z jego nazwą.

Propozycja osób skupionych wokół portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego w ramach działania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce” zakładała przesunięcie peronu przystanku w kierunku wschodnim do przejazdu kolejowego przy ulicy Spokojnej umożliwiając skrócenie czasu dojścia do ogromnej i stale rozwijającej się strefy przemysłowej położonej w tej miejscowości. Zgodnie jednak z dokumentacją przetargu rewitalizacji linii kolejowych do Cieszyna i Wisły Głębce z 2018 roku peron tego przystanku pozostawiony zostanie w istniejącej lokalizacji. Będzie miał długość 150 metrów, szerokość 4 metrów oraz wysokość nad główkę szyn 0,76 metra. Przy peronie umieszczone będą stojaki na rowery. Przystanek będzie przede wszystkim obsługiwał (tak jak od 1895 roku) potoki pasażerskie do i z Bażanowic oraz Dzięgielowa.

W kwietniu 2020 roku rozebrano nawierzchnie peronów znajdujących się po zachodniej i wschodniej stronie przejazdu kolejowego. Budowa nowego peronu przystanku rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku.

Znajduje się na wysokości 317 m n.p.m.

Dziękujemy Adamowi Forjaszowi za wspomnienia dotyczące tego przystanku.

13 grudnia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-