Skoczów Bajerki (drugi peron)
przystanek osobowyObiekt nieczynny w ruchu pasażerskim Przystanek planowany do budowy

Przewidywany do budowy nowy przystanek kolejowy znajdowałby się w Skoczowie na linii nr 190 w rejonie przejazdu z ulicą Górecką. Dokładna jego lokalizacja będzie wskazana w projekcie budowlanym. Podobnie jak w przypadku istniejącego już przystanku Skoczów Bajerki (na linii 157) będzie on obsługiwał potoki pasażerskie w kierunku Bielska-Białej (oraz w kierunku Cieszyna) reprezentowane przez okoliczną szkołę ponadpodstawową, stale rozwijającą się strefę przemysłową oraz pobliskie osiedle „Za Wisłą”. Sterowanie przejazdem z ulicą Górecką zostanie przeniesione do Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem (LCS) w Skoczowie.

Został zaproponowany do budowy przez osoby działające wokół portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego w ramach działania „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”, a następnie został zaakceptowany przez zamawiającego (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”) w 2021 roku i przekazany do realizacji w ramach tej inwestycji. Planowany jest do budowy peron o długości 150 m (w podziale na 100 metrów nowej długości peronu oraz przygotowania rezerwy terenowej 50 metrów na jego ewentualne wydłużenie w prawie opcji) i wysokości nad główkę szyny 0,76 m.

Przystanek będzie się znajdować na wysokości 294 m n.p.m.

Na mapie ↴


Opublikowano 25 maja 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-