Chybie
stacja
Stacja węzłowa dla linii: linia 93 | linia 157Chybi (1855-1922) Chybie (1922-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Okres Austro-Węgier

Stacja uruchomiona została na przełomie roku 1855 i 1856 jako jedna z wielu na C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, z tego okresu pochodzi też istniejący do dziś budynek dworcowy. Budowa kolei umożliwiła rozwój Chybia, a dogodne położenie spowodowało podjęcie przez Komorę Cieszyńską decyzji o budowie w okolicach stacji cukrowni, która ostatecznie uruchomiona została w roku 1884 (na jej potrzeby wybudowano bocznicę, a także wąskotorową kolej buraczaną przebiegającą m.in. przez Zaborze do Drogomyśla). Tymczasem ruch na nowej kolei był już tak wielki, że w roku 1880 niezbędne okazało się uruchomienie drugiego toru, a także przebudowa układu torów na samej stacji.

3 lipca 1895 roku stację nawiedził i wyruszył z niej w podróż pociągiem specjalnym do Cieszyna przez Dziedzice, Bielsko i Skoczów ostatni książę cieszyński - Fryderyk Habsburg.

12 lutego 1911 roku oddano do użytku Kolej Lokalną Chybie - Strumień o prześwicie torów 760 mm, która łączyła centrum Strumienia ze stacją w Chybiu. Przed samym budynkiem dworcowym wybudowano pętlę oraz odgałęzienie biegnące pod rampę przeładunkową na kolej normalnotorową. Kolej prócz przewozu pasażerów służyła m.in. do transportu cegieł wyprodukowanych w strumieńskiej cegielni.
Okres międzywojenny

W odrodzonej II Rzeczypospolitej stacja nadal miała duże znaczenie dla ruchu kolejowego, a nowe granice ustanowione w roku 1920 wymusiły na władzach budowę nowych odcinków spajających podzielone nimi linie kolejowe. 1 października 1924 roku została oddana do użytku dla ruchu towarowego, a 15 marca 1925 dla pasażerskiego normalnotorowa linia z Pawłowic Śląskich do Chybia przez Strumień, co spowodowało upadek wąskotorowej Kolei Lokalnej i szybki jej demontaż. 14 maja 1927 roku oddano natomiast do użytku odcinek Chybie - Skoczów, stanowiący przedłużenie linii z Pawłowic. Tym samym stacja Chybie stała się węzłową dla linii 93 i 157.

Po roku 1945

Podczas przeprowadzanych w okresie PRLu elektryfikacji linii 93 (zakończona 29 kwietnia 1964) i 157 (lata 1973-1974) modernizowano stację, przebudowano także jej układ torowy. Z tego okresu pochodzą również istniejące do dziś niskie perony wyłożone betonowymi płytami o długości 300 (peron pierwszy) i 302 metrów (peron drugi).

Po roku 1989 i dziś

Stacja posiada siedem zelektryfikowanych torów głównych (oraz tory postojowe i tor handlowy), budynek dworcowy mieszczący m.in. poczekalnię oraz dwa niskie perony wyspowe z blaszanymi wiatami do których prowadzi przejście nadziemne w formie kładki. Kasy biletowe zostały zamknięte na początku roku 2010.
Bocznica prowadząca ze stacji na teren cukrowni została zdemontowana po jej zamknięciu po roku 2011.

W ramach planowanej na lata 2021-2024 realizacji projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice” PKP PLK planuje modernizację stacji.

Stacja węzłowa dla linii 157 i 93.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w latach 2017-2018 wynosiła 10 - 19 osób, w roku 2019 20 - 49 osób, w latach 2020-2021 10 - 19 osób, a w roku 2022 50 - 99 osób.

Położona jest na wysokości 262 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na maj 2013)

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 11 lutego 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
11
279
W górę strony