Zaborze
przystanek osobowyZaborze (1959-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

25 lipca 1957 roku zawiązał się społeczny komitet budowy przystanku, którego przewodniczącym został Józef Żydek, w maju roku 1958 wydane zostało pozwolenie na budowę, 11 lipca 1958 roku rozpoczęto jego budowę, a sam obiekt został udostępniony podróżnym 31 maja 1959 roku.

Oddano wówczas do użytku budynek dworcowy z ogrzewaną poczekalnią, kasą i posterunkiem dróżniczym dla pobliskiego przejazdu oraz pojedynczy ziemny peron, wybudowane przy dużym współudziale pracowników cukrowni w Chybiu za łączną kwotę 300 000 ówczesnych złotych (połowę sumy przekazali mieszkańcy Zaborza).

Podczas elektryfikacji linii w latach 70. XX wieku wybudowano nowy peron o długości 193 m, szerokości 3 m i wysokości 0,3 metra nad główkę szyny z nawierzchnią z betonowych płyt chodnikowych.


Po zamknięciu w roku 2000 kasy biletowej i poczekalni niedozorowany budynek zaczęto dewastować. Zarządca infrastruktury kolejowej zaproponował przejęcie nieruchomości przez samorząd, jednakże władze gminne nie były tym zainteresowane. Ostatecznie w połowie roku 2012 zamurowano otwory drzwiowe i okienne, a sam obiekt przeznaczono do rozbiórki, która miała miejsce na początku roku 2017.

Po rozbiórce dworca na przystanku zamontowano ławkę dla podróżnych, nowe oświetlenie, tablice informacyjne oraz tablice z nazwą przystanku.

W ramach rewitalizacji linii kolejowych na przystanku powstał nowy oświetlony peron poszerzony do 4 metrów, skrócony do 150 metrów i podniesiony do wysokości 0,76 metra nad główkę szyny. Antypoślizgowa powierzchnia posiada pas bezpieczeństwa z wyczuwalną fakturą dla osób niewidomych i niedowidzących, zainstalowana została również nowa drobna infrastruktura dla podróżnych w tym wiata, ławki, czy ogrodzenie. Rozbiórkę starego peronu rozpoczęto w kwietniu 2020 roku, budowę nowego w maju 2020 roku, a prace budowlane zakończono w sierpniu 2020 roku. Przy peronie na ulicy Czereśniowej zabudowano nową samoczynną sygnalizację przejazdową w miejsce dotychczasowej, a przy dojściu na peron zamontowano stojaki na rowery. Peron przystanku oddano do użytku w listopadzie 2020 roku.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na przystanku w latach 2017-2019 wynosiła 10 - 19 osób, w latach 2020-2021 0 - 9 osób, a w roku 2022 20 - 49 osób.

Położony jest na wysokości 266 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 21 lipca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
15
030
W górę strony