HISTORIA INFRASTRUKTURA

Linia Český Těšín - Ostrava-Svinov Paweł Słowik
Błażej Forjasz
Radosław Kazimierowicz

Linia ta to nitka o dużym natężeniu ruchu łącząca Czeski Cieszyn ze stacją Ostrava-Svinov. Ma zaledwie 41 km, jednak stanowi ważny element sieci kolejowej zarówno w aglomeracji ostrawskiej, jak i całej sieci ČD. Prócz ruchu pasażerskiego, odbywa się tutaj także ruch towarowy związany z obsługą kopalń oraz ostrawskiej huty.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu tejże linii, należy zaznaczyć, że jej początek sięga roku 1911. Pierwsze pociągi pojawiły się tutaj dnia 15 listopada 1911 roku, pod szyldem kkStB (Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen), na odcinku Ostrawa-Kończyce - Sucha Średnia. Trzy lata później oddano do użytku odcinek Marklowice - Olbrachcice - Sucha Średnia. Po I wojnie światowej wszystkie austriackie linie kolejowe znajdujące się na terenie Czechosłowacji przeszły pod władanie ČSD. W roku 1931 wybudowano odcinek łączący linię 301D z linią 301A przebiegającą przez przystanek Chotěbuz. Jednocześnie odcinek do Marklowic został zlikwidowany. Połowa lat 50. XX wieku to przebudowa odcinka Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice w związku z budową Nowej Huty im. Klementa Gottwalda. Rok 1961 przynosi zaprzestanie ruchu pasażerskiego na odcinkach z Hawierzowa do Suchej Średniej i dalej do Olbrachcic. Zostają one przekształcone w bocznice dochodzące do kopalni 9 květen. W ich miejsce pojawia się nowy odcinek łączący Olbrachcice z Hawierzowem przez Suchą Górną. Lata 1963 - 1965 to okres włączenia do ruchu odcinka Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov oraz proces elektryfikacji całej linii. Po rozpadzie Czechosłowacji dochodzi do zmiany właściciela linii, którym zostają świeżo utworzone České Dráhy. W roku 2003 linia zmienia właściciela i przechodzi w ręce firmy Správa železniční dopravní cesty, s.o. Firma ta zajmuje się technicznym utrzymaniem tej linii i prowadzeniem po niej ruchu kolejowego, jednak przewozami nadal zajmują się České Dráhy.

Obecnie linia ma znaczenie ponadregionalne. Od 26 września 2011 roku kursują na niej pociągi prywatnego przewoźnika RegioJet łączące w podstawowej relacji stolicę Czech ze stacją Havířov (część kursów wydłużonych do Bystrzycy i Żyliny). Od 2006 roku na tej trasie z racji znacznych potoków pasażerskich sukcesywnie wprowadzane są do eksploatacji trójczłonowe piętrowe zespoły trakcyjne serii 471 zwane „CityElefant”. Wzdłuż linii powstaje ERMTS - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Na przewozach pasażerskich rola linii jednak się nie kończy. Kursują tędy pociągi towarowe różnego typu. Część składów opuszczających stacje karwińskich kopalń pokonuje trasę z Karwiny przez Suchą Średnią do Hawierzowa, gdzie wkraczają na szlaki opisywanej linii. W stacji Havířov spotykane są pociągi kontenerowe, ma to związek z działaniem okolicznych terminali kontenerowych. Pociągi obsługujące hutę w ostrawskich Kończycach, przy której znajduje się duża stacja towarowa to także stały element ruchu towarowego. Można tam spotkać lokomotywy dwóch prywatnych przewoźników kolejowych - firmy ArcelorMittal, która jest właścicielem Nowej Huty w Ostrawie, oraz spółki Advanced World Transport (dawniej przewoźnika OKD Doprava a.s.).

W maju 2014 roku czas przejazdu całej linii w zależności od rodzaju pociągu wahał się w granicach:
- pociąg osobowy - 46 minut
- pociąg ekpresowy - 45 minut (kursy realizowane przez stację Ostrava hl.n.)

Najczęściej spotykane składy na linii, to w dużej mierze wspomniane CityElefanty. Kursują one w sztywnym cogodzinnym takcie na trasie Český Těšín- Opava východ przez stację Ostrava-Kunčice. W dni robocze co 2 godziny są realizowane połączenia przyspieszone łączące te dwa miasta, a kursujące przez przystanek Ostrava-Stodolní. Zanikającą obsługę trakcyjną stanowią elektryczne jednostki serii 460.

Z racji planowanego zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerów na tym ciągu mają zostać zbudowane dwa nowe przystanki kolejowe: Ostrava-Zábřeh i Havířov střed.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony