Opis i historia linii 301D odcinek Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Ostrava-Vítkovice


Mapa z 1937 roku z zaznaczonym ówczesnym przebiegiem linii (kliknij aby powiększyć)

Początkowy odcinek linii z Kończyc do Suchej Średniej o długości 13,92 km został otwarty 15 listopada 1911 roku, a kolejny jej fragment z Suchej Średniej przez most na Olzie i Marklowice do Cieszyna uruchomiono 1 września 1914 roku.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 na część czechosłowacką i polską fragment linii w okolicy Marklowic pozostał własnością kolei czechosłowackich i pociągi przejeżdżały tędy tranzytem do roku 1931, kiedy to wybudowano w okolicach obecnego przystanku Chotěbuz (Kocobędz) łącznicę linii 301A i 301D (uruchomioną 14 maja 1931 roku).

Po przyłączeniu Zaolzia w roku 1938 część linii 301D znalazła się w granicach Polski: stacje w Szumbarku (po stronie polskiej) i Szonowie (po stronie czecho-słowackiej, a od marca 1939 roku stronie Protektoratu Czech i Moraw) stały się granicznymi i odbywała się na nich odprawa paszportowa.

Po agresji Niemiec we wrześniu 1939 roku linia nadal przedzielona była granicą, a wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie uszkodziły jej infrastrukturę.

Po zakończeniu działań wojennych linia już w całości w granicach Czechosłowacji została udrożniona 25 lutego 1946 roku.

Na początku lat 60. XX wieku ze względu na szkody górnicze zmieniono przebieg linii budując jej nowy odcinek, pierwotny przekwalifikowując na linię wyłącznie towarową i likwidując położone na niej przystanki Dolní Suchá i Horní Suchá, a stację Prostřední Suchá przekwalifikowując na towarową i wyburzając obiekty obsługi podróżnych na niej. Linia w tym fragmencie stała się odtąd towarową linią 303I.

Na nowym odcinku linii oddano do użytku nowe przystanki Horní Suchá i Havířov-Suchá, a pierwszy planowy pociąg był prowadzony lokomotywą spalinową serii T 435.0 i wyruszył z Olbrachic 30 czerwca 1961 roku o godzinie 10:25.

Drugi tor na linii budowano etapami: w latach 1949-1955 wybudowano drugi tor na odcinku Ostrava-Kunčice - Šenov, w latach 1952-1957 na odcinku Šenov - Šumbark ve Slezsku, a na nowym odcinku uruchomionym 30 czerwca 1961 roku drugi tor położono w roku 1962. W latach 1961-1965 linia została zelektryfikowana.

Odcinek z Kończyc przez Witkowice i Zabrzeg zwany Polanecká spojka (od miejscowości Polanka na Odrou, gdzie się kończy) w obecnej formie powstał dopiero w latach 60. XX wieku. Co prawda już w roku 1916 rozpoczęto prace na budowie jednotorowej linii kolejowej z Zabrzegu do Polanki, której przebieg pokrywał się częściowo z istniejącym dziś odcinkiem, ale po zakończeniu prac w roku 1920 (na budowie pracowali jeńcy rosyjscy i włoscy) nigdy nie podjęto na linii ruchu towarowego i osobowego (na potrzeby tego drugiego nie wybudowano na niej nawet żadnych punktów obsługi podróżnych). Ostatecznie w roku 1935 rozpoczęto demontaż torowiska, pozostawiając jedynie cięższe konstrukcje np. mostowe. W roku 1943 stalowy most na Odrze znajdujący się w przebiegu dawnej linii został również zdemontowany i wywieziony do Belgii i tak linia przestała istnieć.

Prace w tym rejonie ponownie podjęto w latach 60. XX wieku - nowy dwutorowy zelektryfikowany łącznik miał skrócić czas podróży i odciążyć ruch towarowy w rejonie Ostrawy, a sama budowa otrzymała status priorytetowej w tym okresie. Prace rozpoczęto w roku 1962, a na początku roku 1964 zakończono większe prace ziemne. Ostatecznie 27 sierpnia 1964 roku uruchomiono odcinek do Polanki, 22 grudnia 1964 roku do Świnowa (w postaci łącznicy ozankowanej jako linia 301E wybiegającej z posterunku odgałęźnego Odra), a 23 grudnia 1964 na stację Ostrava-Poruba (obecnie Ostrava-Svinov) wjechał pierwszy pociąg prowadzony trakcją elektryczną. W przebiegu linii wybudowano nowoczesną stację Ostrava-Vítkovice, a całkowity koszt budowy łącznika wyniósł 153 miliony ówczesnych koron czechosłowackich.

Obecnie linia ma przeznaczenie osobowo-towarowe i znaczenie ponadregionalne.

Część stacji i przystanków na linii posiada dwujęzyczne nazwy, gdyż ponad 10% mieszkańców gmin gdzie się one znajdują to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Więcej informacji o linii w artykułach Linia Český Těšín - Ostrava-Svinov oraz Śladami linii do Suchej.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-