Opis i historia linii 321 (Ostrava-Svinov - Český Těšín)


Mapa z 1937 roku z zaznaczonym ówczesnym przebiegiem linii 321 (kliknij aby powiększyć)

Początkowy odcinek linii z Kończyc do Suchej Średniej o długości 13,92 km został otwarty 15 listopada 1911 roku, a kolejny jej fragment z Suchej Średniej przez most na Olzie i Marklowice do Cieszyna uruchomiono 1 września 1914 roku.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 na część czechosłowacką i polską fragment linii w okolicy Marklowic pozostał własnością kolei czechosłowackich i pociągi przejeżdżały tędy tranzytem do roku 1931, kiedy to wybudowano w okolicach obecnego przystanku Chotěbuz (Kocobędz) łącznicę linii 320 i 321 (uruchomioną 14 maja 1931 roku).

Po przyłączeniu Zaolzia w roku 1938 część linii 321 znalazła się w granicach Polski: stacje w Szumbarku (po stronie polskiej) i Szonowie (po stronie czecho-słowackiej, a od marca 1939 roku stronie Protektoratu Czech i Moraw) stały się granicznymi i odbywała się na nich odprawa paszportowa.

Po agresji Niemiec we wrześniu 1939 roku linia nadal przedzielona była granicą, a wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie uszkodziły infrastrukturę linii.

Po zakończeniu działań wojennych linia już w całości w granicach Czechosłowacji została udrożniona 25 lutego 1946 roku.

Na początku lat 60. XX wieku ze względu na szkody górnicze zmieniono przebieg linii budując jej nowy odcinek, pierwotny przekwalifikowując na bocznicę towarową i likwidując położone na nim przystanki Dolní Suchá i Horní Suchá. Drugi tor na linii budowano etapami: w latach 1949-1955 wybudowano drugi tor na odcinku Ostrava-Kunčice - Šenov, w latach 1952-1957 na odcinku Šenov - Šumbark ve Slezsku, a na nowym odcinku uruchomionym 30 czerwca 1961 roku drugi tor położono w roku 1962. W latach 1961-1965 linia została zelektryfikowana.

Obecnie linia ma przeznaczenie osobowo-towarowe i znaczenie ponadregionalne.

Część stacji i przystanków na linii posiada dwujęzyczne nazwy, gdyż ponad 10% mieszkańców gmin gdzie się one znajdują to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Więcej informacji o linii 321 w artykułach Linia 321 Český Těšín - Ostrava-Svinov oraz Śladami linii do Suchej.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-